Parkeren bedrijven en werknemers

Speciaal voor bedrijven in betaaldparkeergebieden zijn verschillende parkeerproducten beschikbaar voor hun werknemers, bezoek en klanten. Op deze pagina vind je informatie over de verschillende producten.

Abonnementen voor bedrijven en werknemers

Werknemers en bedrijven in een gebied met betaald parkeren kunnen bij de Parkeerservice een abonnement aanvragen waarmee in een van de parkeergarages kan worden geparkeerd. Er zijn verschillende soorten bedrijfsabonnementen beschikbaar:

 • een abonnement voor 3 dagen per week (met  tijdsbeperking) voor werknemers. Het 3-daagse abonnement met tijdsbeperking is geldig op 3 vooraf door jou aangegeven werkdagen (maandag t/m vrijdag), van 7:00-19:00 uur. Op andere tijden geldt de kaart als een kortparkeerkaart en kun je het verschuldigde bedrag bij de parkeerautomaat bijbetalen. Als je bijvoorbeeld om 20:00 uur uitrijdt, dan betaal je het kortparkeertarief van 19:00-20:00 uur;
 • een abonnement voor  5 dagen per week (met  tijdsbeperking) voor werknemers en bedrijven;
 • een abonnement voor 7 dagen per week (zonder  tijdsbeperking) voor werknemers en bedrijven. Het abonnement zonder tijdsbeperking is 7 dagen per week, 24 uur per dag geldig.

Een abonnement in een van de parkeergarages in Almere Buiten is geldig tot 22:00 uur 's avonds. 

Abonnement alle garages in Almere Stad

Naast de abonnementen die alleen geldig zijn in een specifieke garage is er ook een algemeen abonnement. Hiermee kun je in alle openbare garages in het centrum van Almere Stad parkeren.

Werknemersvergunning centrum Almere Buiten

Voor werknemers in het centrumgebied van Almere Buiten is het ook mogelijk een werknemersvergunning aan te vragen. Hiermee kun je op straat parkeren in de Miamistraat en aan de noordzijde van de Torontoweg.

Bekijk de parkeertarieven

Abonnement of vergunning aanvragen

Je kunt als bedrijf of werknemer online een abonnement of vergunning aanvragen.

Abonnement of vergunning aanvragen

Houd bij het aanvragen de volgende gegevens/ documenten bij de hand:

Benodigde documenten voor ondernemers

 • (Een kopie van) een uittreksel van de Kamer van Koophandel;
 • (Een kopie van) het originele tenaamstellingbewijs van de motorvoertuig, deel IB;
 • Een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) van de aanvrager.
 • Als het gaat om een leaseauto:
  - Een leaseovereenkomst op naam van de aanvrager, of
  - Een leaseovereenkomst op naam van het bedrijf én een arbeidsovereenkomst én een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de auto ten aanzien van het gebruik exclusief aan de aanvrager ter beschikking is gesteld.
 • Als het motorvoertuig niet op je eigen naam staat, heb je een berijdersverklaring nodig, waarin de kentekenhouder jou machtigt gebruik te maken van het voertuig.

Benodigde documenten voor werknemers

 • Een werkgeversverklaring
 • Als het gaat om een leaseauto:
  - Een leaseovereenkomst op naam van de aanvrager, of
  - Een leaseovereenkomst op naam van het bedrijf én een arbeidsovereenkomst én een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de auto ten aanzien van het gebruik exclusief aan de aanvrager ter beschikking is gesteld.
 • Als het motorvoertuig niet op je eigen naam staat, heb je een berijdersverklaring nodig, waarin de kentekenhouder jou machtigt gebruik te maken van het voertuig.

Je kunt de vergunning of het abonnement ook aanvragen aan de balie bij Parkeerservice. Vergeet niet om bovenstaande documenten en uw DigiD-code mee te nemen.

Waardekaart (voormalige rittenkaart) voor werknemers

Om werknemers met onregelmatige werktijden tegemoet te komen is er ook een waardekaart (voormalige rittenkaart) beschikbaar. Hiermee kun je voordelig parkeren in de parkeergarages in de betaaldparkeergebieden van Almere Stad of Almere Buiten.

Waardekaart online bestellen

Je kunt de waardekaart ook afhalen bij de balie van Parkeerservice. De waardekaart kost €5,- bij aanschaf.

Opwaarderen saldo

Na aanschaf kun je bij elke parkeerautomaat in een parkeergarage of parkeerterrein de Waardekaart opwaarderen met een geldbedrag naar keuze. Bij het uitrijden van de garage of het terrein boekt de uitrijterminal het te betalen bedrag van het saldo af. Als de kaart leeg is laad je deze eenvoudig weer op bij een parkeerautomaat in een gemeentelijke parkeergarage of parkeerterrein.

Bekijk de parkeertarieven.

Zorgvergunning

Het is mogelijk om een zorgvergunning aan te vragen om zorg- of hulpverleningstaken te kunnen uitvoeren in het betaaldparkeergebieden. Zorgvergunningen kunnen uitsluitend worden aangevraagd door de overkoepelende instelling; aanvragen door individuele medewerkers worden niet in behandeling genomen. Deze vergunning kan aangevraagd worden voor hulpverleners met een ambulante functie die werkzaamheden verrichten op het gebied van zorg bij mensen thuis. De zorgvergunning kan alleen worden verleend als voor de uitoefening van de zorg gebruik wordt gemaakt van een motorvoertuig.

Zorgvergunning online aanvragen

De vergunning is alleen geldig in het op de vergunning aangegeven gebied. Kijk voor de kosten bij parkeertarieven.

Kortingskaarten

Als ondernemer kun je het jouw klanten en bezoek nóg makkelijker en aantrekkelijker maken om naar Almere te komen met kortings- en uitrijkaarten voor parkeergarages. 

Je kunt als ondernemer een kortingskaart meegeven aan klanten die hun auto neerzetten in één van de parkeergarages in het centrum van Almere Stad of -Buiten. Bijvoorbeeld wanneer zij voor een bepaald bedrag bij jou kopen. Met de kortingskaart kunnen ze gedurende een bepaalde tijd gratis parkeren. Je bepaalt zelf de gratis parkeerduur die op de kaart wordt geladen. 

 • minimale afname 50 stuks
 • korting bij afname van grotere volumes
 • facturering geschiedt maandelijks achteraf
 • je betaalt alleen voor de daadwerkelijk gebruikte parkeertijd tot maximaal het kortingsbedrag
 • ongebruikte kaarten worden niet teruggenomen

Heb je interesse in het aanbieden van kortingskaarten aan jouw klanten? Neem dan contact op met Parkeerservice.

Ontheffing laden en lossen

Als je aantoonbaar geen gebruik kunt maken van de officiële laad- en loshoven, is het mogelijk bij uitzondering gebruik te maken van het openbare gebied (voetgangersgebied). Hiervoor heb je een RVV-ontheffing nodig. Voor het betaaldparkeergebied kunt je deze aanvragen met het aanvraagformulier RVV-ontheffing.

Dynamische stadsafsluiting

Het centrumgebied van Almere Stad is afgesloten door dynamische palen. Om het gebied met een auto op te kunnen heb je een pas nodig. Bewoners en bedrijven die wonen of gevestigd zijn in dit gebied komen in aanmerking voor een pas.

De pas kan worden opgehaald aan de balie van Parkeerservice

Wat heb je nodig voor een pas?

 • Bewoners: je moet kunnen aantonen dat je in het gebied woont met een huur- of koopcontract of uittreksel uit het GBA (gemeentelijk bevolkingsadministratie) én een geldig identiteitsbewijs.
 • Bedrijven: uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan drie maanden en een geldig identiteitsbewijs van de contactpersoon van het bedrijf.