Parkeren

Parkeren in Almere kán altijd. In heel Almere is volop parkeergelegenheid in de vorm van parkeergarages, parkeerterreinen en straatparkeren. Pakt u liever de fiets? Dan zijn er verschillende fietsenstallingen. Zo zorgt Almere voor voldoende veilige en schone parkeergelegenheid voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Nieuws

Aanpak parkeeroverlast blauwe zones

18 oktober 2017

Uit enquêtes en bewonersavonden die de gemeente in mei en juli jl. heeft gehouden bij bewoners van blauwe zones blijkt dat er aanzienlijke parkeeroverlast wordt ervaren in deze straten. In hoofdlijnen geven bewoners twee punten aan de gemeente mee....

Almere brengt fietsparkeren op orde

15 september 2017

Vorig jaar heeft de Raad en het College ingestemd met het op orde brengen van fietsparkeren. Zowel de stallingsplaatsen in de bewaakte fietsenstallingen als ook op straat worden op orde gebracht en uitgebreid. Zo krijgen de bewaakte...

Meer nieuws...