Parkeren

Parkeren in Almere kán altijd. In heel Almere is volop parkeergelegenheid in de vorm van parkeergarages, parkeerterreinen en straatparkeren. Pakt u liever de fiets? Dan zijn er verschillende fietsenstallingen. Zo zorgt Almere voor voldoende veilige en schone parkeergelegenheid voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Nieuws

Blauwe zone uitbreiding rondom het centrum

3 april 2018

Naar aanleiding van klachten over parkeeroverlast in diverse woonwijken rondom het centrum van Almere Stad heeft het Parkeerbedrijf een onderzoek gedaan. Voor dit onderzoek is in de betreffende straten een enquête uitgezet waarbij alle bewoners...

Meer nieuws...