Direct naar paginainhoud

U kunt vrijwel alle producten makkelijk via ons e-loket aanvragen. Hiervoor logt u in met uw DigiD. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u die aanvragen op: http://www.digid.nl/aanvragen.

Voor sommige aanvragen dient u documenten bij te voegen, bijvoorbeeld een werkgeversverklaring en/of een berijdersverklaring. U kunt een scan of goed leesbare foto van de documenten uploaden. 

Voor producten die nog niet in het e-loket beschikbaar zijn - of als u uw product liever aan de balie aanvraagt - kunt u terecht bij de Parkeerservice, Blekerstraat 6, in Almere. Vergeet u niet het ingevulde aanvraagformulier (zie onderstaande overzicht) en eventuele benodigde documenten mee te nemen.

Aanvraagformulieren 

Overige formulieren

*Aanvraag RVV-ontheffing

Wilt u als bewoner of als bedrijf met uw motorvoertuig tijdelijk voet- of fietspaden mogen berijden, parkeren of stoppen in gebieden met een blauwe zone of een parkeer- of stopverbod, dan heeft u hiervoor een RVV-ontheffing nodig. Als u zo'n ontheffing wilt hebben in het centrumgebied van Almere Stad en/of van Almere Buiten, dan kunt u deze aanvragen bij de Parkeerservice met het formulier Aanvraag RVV-ontheffing dat u op deze pagina vindt.

In alle andere gevallen - en ook als uw aanvraag samenhangt met activiteiten die u vanuit een bestek en/of andere vergunning van de gemeente Almere verricht - dient u uw aanvraag in te dienen bij de afdeling VTH van de gemeente Almere. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u hier.