Parkeren minder validen

Met een originele invalidenparkeerkaart mag je gratis op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen staan, maar ook op de betaald parkeerplaatsen. Je dient in beide gevallen altijd de originele invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar op het dashboard te plaatsen zodat het vergunningsnummer en de geldigheidsduur volledig zichtbaar zijn. Is dit niet het geval dan voldoe je niet aan de vergunningsvoorwaarden en krijg je een naheffingsaanslag opgelegd conform het beleid in Almere.

In de parkeergarages (achter de slagboom) zijn speciale parkeervakken voor gehandicapten aangebracht. Voor het parkeren achter de slagboom moet wel betaald worden.

Verder mag je onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met de originele invalidenparkeerkaart kun je drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits je het verkeer niet hindert. Je hebt hiervoor dan geen aparte vergunning of ontheffing nodig, maar je dient wel de blauwe parkeerschijf te plaatsen i.v.m. de aankomsttijd.

Gehandicaptenparkeerkaart

Ben je gehandicapt, dan kunt je bij een van de wijkteams een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Een parkeerkaart wordt verstrekt aan mensen die door aantoonbare beperkingen loopproblemen hebben. Je kunt een aanvraagformulier downloaden op de webpagina van de wijkteams. Op deze pagina lees je ook meer over de mogelijkheden om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen bij jouw eigen woning.