Direct naar paginainhoud

Met een originele invalidenparkeerkaart mag u gratis op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen staan, maar ook op de betaald parkeerplaatsen. U dient in beide gevallen altijd de originele invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar op het dashboard te plaatsen zodat het vergunningsnummer en de geldigheidsduur volledig zichtbaar zijn. Is dit niet het geval dan voldoet u niet aan de vergunningsvoorwaarden en krijgt u een naheffingsaanslag opgelegd conform het beleid in Almere.

In de parkeergarages en op de parkeerterreinen (achter de slagboom) zijn speciale parkeervakken voor gehandicapten aangebracht. Voor het parkeren achter de slagboom moet wel betaald worden.

Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met de originele invalidenparkeerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert. U heeft hiervoor dan geen aparte vergunning of ontheffing nodig, maar u dient wel de blauwe parkeerschijf te plaatsen i.v.m. de aankomsttijd.

Gehandicaptenparkeerkaart

Bent u gehandicapt, dan kunt u bij een van de wijkteams een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Een parkeerkaart wordt verstrekt aan mensen die door aantoonbare beperkingen loopproblemen hebben. U kunt een aanvraagformulier downloaden op de webpagina van de wijkteams. Op deze pagina leest u ook meer over de mogelijkheden om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen bij uw eigen woning.