Skip to content

Parkeren hulpverlener

Vanaf 2013 is het mogelijk om een zorgvergunning aan te vragen om zorg- of hulpverleningstaken te kunnen uitvoeren in het betaaldparkeergebied. Deze vergunning kan aangevraagd worden voor hulpverleners met een ambulante functie die werkzaamheden verrichten op het gebied van zorg bij mensen thuis. De zorgvergunning kan alleen worden verleend als voor de uitoefening van de zorg gebruik wordt gemaakt van een motorvoertuig. Zorgvergunningen kunnen uitsluitend worden aangevraagd door de overkoepelende instelling; aanvragen door individuele medewerkers worden niet in behandeling genomen.

De vergunning is alleen geldig in het op de vergunning aangegeven gebied.
De zorgvergunning kunt u aanvragen aan de balie van de Parkeerservice. Kijk voor de kosten bij parkeertarieven.