Parkeren gehandicapten

Met een originele gehandicaptenparkeerkaart mag je gratis op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen staan, maar ook op de betaald parkeerplaatsen. Je dient in beide gevallen altijd de originele gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar op het dashboard te plaatsen zodat het vergunningsnummer en de geldigheidsduur volledig zichtbaar zijn. Is dit niet het geval dan voldoe je niet aan de vergunningsvoorwaarden en krijg je een naheffingsaanslag opgelegd conform het beleid in Almere.

In de parkeergarages (achter de slagboom) zijn speciale parkeervakken voor gehandicapten aangebracht. Voor het parkeren achter de slagboom moet betaald worden.

Steeds meer parkeerproducten worden gedigitaliseerd. In de loop van 2022 zal voor het parkeren op de betaald parkeerplaatsen de gehandicaptenparkeerkaart vervangen worden door een gehandicaptenparkeervergunning op kenteken.  Alle houders van een GPK-kaart krijgen hierover eerst nog bericht.

Verder mag je onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met de originele gehandicaptenparkeerkaart kun je drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits je het verkeer niet hindert. Je hebt hiervoor dan geen aparte vergunning of ontheffing nodig, maar je moet wel de blauwe parkeerschijf plaatsen voor de aankomsttijd.

Gehandicaptenparkeerkaart

Ben je gehandicapt, dan kunt je bij een van de wijkteams een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Een parkeerkaart wordt verstrekt aan mensen die door aantoonbare beperkingen loopproblemen hebben. Je kunt een aanvraagformulier downloaden op de webpagina van de wijkteams. Op deze pagina lees je ook meer over de mogelijkheden om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen bij jouw eigen woning.