Handhaving

Handhaving fietsparkeren

Handhaving is nodig om de volgende redenen:

  • Benutting van bestaande parkeervoorzieningen door het weghalen van achtergelaten fietsen (zgn. weesfietsen) en fietswrakken
  • Bevorderen van een veilige en opgeruimde openbare ruimte door verwijderen van fout gestalde fietsen

Om een bepaald kwaliteitsbeeld te houden op straat is er een minimale inzet van handhaving nodig, op de volgende soorten fietsen:

Begrip

Uitleg

Fout geparkeerde fietsen

Dit zijn fietsen die buiten de daarvoor bestemde voorzieningen zijn geparkeerd. Redenen om tegen dit soort fietsen op te treden zijn bijvoorbeeld dat deze fout geparkeerde fietsen overlast geven, doordat deze de doorgang van looproutes verkleinen en/of zorgen voor een rommelig straatbeeld.

 

Weesfietsen

Dit zijn fietsen lange tijd onafgebroken geparkeerd staan. Uitgegaan wordt van maximaal 21 dagen. Deze termijn komt overeen met de termijnen in andere steden.

 

Fietswrakken

Dit zijn fietsen die:

  • Rij technisch in onvoldoende staat zijn (er is niet mee te rijden, want er missen essentiële onderdelen en/of essentiële onderdelen zijn defect)
  • Uiterlijk verwaarloosd zijn (er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan. Dit is te zien aan stof, mos, verdroogde en lekke banden, begroeiing en een verroeste ketting).