Parkeren fietser

Almere wil een gezonde en duurzame stad zijn waar het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Goede voorzieningen zijn noodzakelijk om het fietsgebruik te faciliteren en inwoners te verleiden tot meer gebruik van de fiets. Het groeiende gebruik van de fiets heeft de afgelopen jaren in de centra van Almere Stad, Almere Buiten en de stationsgebieden geleid tot een grotere vraag naar fietsparkeervoorzieningen. Ook is geconstateerd dat er een toename is van hinderlijk gestalde fietsen. Uit tellingen blijkt dat de omvang van de problematiek fietsparkeren vooral in het centrum van Almere Stad veel groter is geworden dan enkele jaren geleden. Klachten van ondernemers, centrumbewoners en gebruikers over tekorten van fietsparkeervoorzieningen en veel wild gestalde fietsen bevestigen dit beeld.

Daarom zijn in het MIPA 2016 (Meerjaren Infrastructuur Programma Almere) investeringen opgenomen om de parkeerfaciliteiten voor fietsen in Almere Stad Centrum, het centrum van Almere Buiten en de stationsgebieden uit te breiden en waar nodig te verbeteren. Een integrale aanpak is nodig: bijplaatsen van extra fietsparkeervoorzieningen heeft alleen zin als tegelijkertijd de handhaving op foutparkeren op orde is in combinatie met goede communicatie over de parkeermogelijkheden.

In het 'aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017' ziet u de betreffende gebieden.

Handhaving fietsparkeren

Handhaving is nodig om de volgende redenen:

  • Benutting van bestaande parkeervoorzieningen door het weghalen van achtergelaten fietsen (zgn. weesfietsen) en fietswrakken
  • Bevorderen van een veilige en opgeruimde openbare ruimte door verwijderen van fout gestalde fietsen

Om een bepaald kwaliteitsbeeld te houden op straat is er een minimale inzet van handhaving nodig, op de volgende soorten fietsen:

Begrip

Uitleg

Fout geparkeerde fietsen

Dit zijn fietsen die buiten de daarvoor bestemde voorzieningen zijn geparkeerd. Redenen om tegen dit soort fietsen op te treden zijn bijvoorbeeld dat deze fout geparkeerde fietsen overlast geven, doordat deze de doorgang van looproutes verkleinen en/of zorgen voor een rommelig straatbeeld.

 

Weesfietsen

Dit zijn fietsen lange tijd onafgebroken geparkeerd staan. Uitgegaan wordt van maximaal 21 dagen. Deze termijn komt overeen met de termijnen in andere steden.

 

Fietswrakken

Dit zijn fietsen die:

  • Rij technisch in onvoldoende staat zijn (er is niet mee te rijden, want er missen essentiële onderdelen en/of essentiële onderdelen zijn defect)
  • Uiterlijk verwaarloosd zijn (er is lang niet op gereden en de eigenaar heeft er kennelijk afstand van gedaan. Dit is te zien aan stof, mos, verdroogde en lekke banden, begroeiing en een verroeste ketting).
 

Fietsenstallingen Almere Stad

In Almere Stad zijn drie van de stallingen bewaakt, die aan de Hospitaaldreef, de Schrijverstraat en de Stadhuispromenade. Bij deze stallingen kunt u gedurende de openingstijden uw fiets veilig, droog en gratis parkeren. Alle overige stallingen (Taxiplein, Brouwerstraat en Esplanade) zijn onbewaakte stallingen waar u 7 dagen per week en 24 uur per dag (24/7) kunt in- en uitrijden.

Openingstijden bewaakte stallingen Almere Stad

Fietsenstalling Hospitaaldreef
Maandag t/m zaterdag 8.00 uur - 01.00 uur
Zondag 11.00 uur - 01.00 uur
Fietsenstallingen Stadhuispromenade en Schrijverstraat
Maandag t/m woensdag en vrijdag 8.00 uur - 18.30 uur
Donderdag 8.00 uur - 21.30 uur
Zaterdag 8.00 uur - 17.30 uur
Zondag 11.00 uur - 17.30 uur

Fietsenstalling Baltimoreplein Almere Buiten

In Almere Buiten is een grote fietsenstalling aan het Baltimoreplein 122, naast de bibliotheek en vlakbij het NS-station van Almere Buiten. De stalling biedt plaats aan ruim 1.000 fietsen en 40 brommers en/of scooters. Om de veiligheid van u en uw fiets te vergroten is de stalling voorzien van toegangspoortjes. Voor het stallen van uw fiets heeft u daarom een toegangspas nodig.
Het gebruik van de stalling is gratis, voor de stallingpas betaalt u een borg van € 5,-, die u weer terugkrijgt bij inlevering van de pas. De stalling is 7 dagen per week en 24 uur per dag open.

Toegangspas aanvragen

De makkelijkste manier om de pas aan te vragen is via het e-loket. Na betaling via iDEAL krijgt u de pas automatisch thuisgestuurd.
De pas is ook verkrijgbaar bij de Parkeerservice in Almere Stad.

Meer informatie

Met vragen kunt u terecht bij de gemeente Almere, telefoon 14 036 of via www.almere.nl/contactformulier