Direct naar paginainhoud

Almere wil een gezonde en duurzame stad zijn waar het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Goede voorzieningen zijn noodzakelijk om het fietsgebruik te faciliteren en inwoners te verleiden tot meer gebruik van de fiets. Het groeiende gebruik van de fiets heeft de afgelopen jaren in de centra van Almere Stad, Almere Buiten en de stationsgebieden geleid tot een grotere vraag naar fietsparkeervoorzieningen. Ook is geconstateerd dat er een toename is van hinderlijk gestalde fietsen. Uit tellingen blijkt dat de omvang van de problematiek fietsparkeren vooral in het centrum van Almere Stad veel groter is geworden dan enkele jaren geleden. Klachten van ondernemers, centrumbewoners en gebruikers over tekorten van fietsparkeervoorzieningen en veel wild gestalde fietsen bevestigen dit beeld.

Daarom zijn in het MIPA 2016 (Meerjaren Infrastructuur Programma Almere) investeringen opgenomen om de parkeerfaciliteiten voor fietsen in Almere Stad Centrum, het centrum van Almere Buiten en de stationsgebieden uit te breiden en waar nodig te verbeteren. Een integrale aanpak is nodig: bijplaatsen van extra fietsparkeervoorzieningen heeft alleen zin als tegelijkertijd de handhaving op foutparkeren op orde is in combinatie met goede communicatie over de parkeermogelijkheden.

In het Aanwijzingsbesluit fietsparkeren 2017 ziet u de betreffende gebieden.

Met de fiets naar de stad of het station? Maak dan vooral gebruik van de fietsenstallingen. In Stad zijn bewaakte fietsenstallingen. Hier staat uw fiets gratis, droog en veilig. De overige stallingen zijn onbewaakte stallingen waar u 7 dagen per week 24 uur per dag kunt in- en uitfietsen.

Fiets weg?

Fietsen en brommers die verkeerd zijn gestald worden verwijderd.
> Kijk hoe u uw fiets weer terugkrijgt