Pilot Scanauto

Voorbeeld van een kaartje 'Naheffing parkeerbelasting' dat achter de ruit kan worden geplakt met de tekst: 'Er is geconstateerd dat voor dit voertuig gaan parkeerrecht is betaald. De kentekenhouder (van dit voertuig) krijgt voor deze overtreding een naheffingsaanslag van de afdeling Belastingen van de gemeente Almere. Mocht u het hier niet mee eens zijn dan staat op uw naheffingsaanslag hoe u hier bezwaar tegen kunt maken. Mocht u nog andere vragen hebben dan kunt u deze stellen via mail adres; pilotscanauto@almere.nl'

Je heb hem misschien al eens aan het werk gezien, de scanauto van de gemeente Almere.

Tijdens de pilot scant de scanauto alle kentekens van geparkeerde auto’s op de plekken waar betaald moet worden om te mogen parkeren.

Hoe weet ik of ik bekeurd ben door de scanauto?

Tijdens de pilot is de situatie als volgt: 

Zodra de scanauto registreert dat er niet betaald is, controleert een handhaver of er een ontheffing/ vergunning achter de voorruit ligt.

Ligt deze er niet en is er geen sprake van een andere vorm van parkeerrecht, dan zal er een naheffingsaanslag worden opgemaakt.

De handhaver zal vervolgens een kaartje op de voorruit leggen zodat jij weet dat je een naheffingsaanslag kunt verwachten.

Op dit kaartje staat naast relevante informatie ook het kenteken vermeld zodat je zeker weet dat het om jou voertuig gaat.

Een voorbeeld van dit notificatiekaartje is bij dit bericht afgebeeld.