Skip to content

Grote voertuigen en caravans

Parkeren grote voertuigen en caravans

In Almere is een aantal industrie- en bedrijventerreinen aangewezen als gebieden waar het mogelijk is om grote voertuigen (inclusief lading) langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter) te parkeren. In verband met parkeerdruk, overlast en verkeersonveilige situaties is het buiten deze aangewezen gebieden verboden om grote voertuigen langer dan 2 uur te parkeren.

Caravans, aanhangwagens en dergelijke mogen op grond van de APV maximaal drie dagen achter elkaar op de zelfde plaats blijven staan.

De aangewezen gebieden waar u uw grote voertuig kunt parkeren zijn:

Almere Haven:

 • bedrijventerrein de Steiger
 • bedrijventerrein de Paal
 • parkeerterrein Schoolstraat

Almere Stad:

 • bedrijventerrein Gooisekant (ten oosten van de Camerastraat en Tunerstraat)
 • bedrijventerrein Hollandsekant
 • bedrijventerrein Markerkant
 • bedrijventerrein Veluwse Kant

Almere Buiten:

 • bedrijventerrein de Vaart

Ontheffing

Als u een groot voertuig wilt parkeren buiten de daarvoor aangewezen gebieden, of als u uw caravan of aanhangwagen langer dan drie dagen op dezelfde plaats wilt laten staan, moet u een ontheffing aanvragen.
Dit kan door een mail te sturen naar info@almere.nl. Vermeld bij onderwerp: afdeling VTH, parkeerontheffing groot voertuig, of afdeling VTH, parkeren caravan/ aanhangwagen.
 
Vermeld de volgende gegevens in uw mail:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • de exacte locatie waar u wilt staan;
 • soort voertuig;
 • grootte van het voertuig: lengte, breedte en hoogte;
 • tijdstippen waarop u uw voertuig wilt parkeren (alleen bij ontheffingsaanvraag parkeren groot voertuig);
 • dagen van de week waarop u uw voertuig wilt parkeren (alleen bij ontheffingsaanvraag parkeren groot voertuig);
 • de periode waarin u van de ontheffing gebruik wilt maken (een heel jaar of maar een periode daarvan);
 • de reden waarom u geen gebruik kunt maken van de aangewezen gebieden (alleen bij ontheffingsaanvraag parkeren groot voertuig);
 • de reden waarom u uw caravan, aanhangwagen of dergelijke langer dan drie dagen wilt laten staan (alleen bij ontheffingsaanvraag caravan of aanhanger).

Naar aanleiding van uw mail zal één van onze vergunningverleners contact met u opnemen. Binnen maximaal 8 weken na het indienen van uw aanvraag zal door ons een beslissing worden genomen over uw aanvraag. In principe wordt de ontheffingen voor maximaal één jaar verleend. Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden, zie daarvoor de gemeentelijke legesverordening Almere ( rechtsboven op de pagina).

APV

Het parkeren van grote voertuigen, caravans en aanhangwagens is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zie APV, artikel 5:6 Parkeren van grote voertuigen en APV, artikel 5:5 Parkeren van aanhangwagens, caravans en dergelijke op www.overheid.nl.

Leges verordening