Direct naar paginainhoud

Parkeren grote voertuigen en caravans

In verband met de parkeerdruk, verkeersveiligheid en ter voorkoming van overlast is het in Almere verboden om grote voertuigen langer dan twee aaneengesloten uren op de weg te parkeren (artikel 5:6 APV). Het verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden, waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse nodig is. Onder grote voertuigen verstaan wij voertuigen langer dan 6 meter en/of hoger van 2,4 meter. Voor recreatievoertuigen of aanhangwagens en dergelijke gelden andere regels.

Parkeergelegenheid grote voertuigen

Om in Almere toch parkeergelegenheid te bieden voor het parkeren van grote voertuigen heeft het College een aantal bedrijventerreinen aangewezen waar het parkeren van grote voertuigen wel is toegestaan. Dit betreft de volgende terreinen:

Almere Haven:
* bedrijventerrein de Steiger
* bedrijventerrein de Paal
* parkeerterrein Schoolstraat

Almere Stad:
* bedrijventerrein Gooisekant (ten oosten van de Camerastraat en Tunerstraat)
* bedrijventerrein Hollandsekant
* bedrijventerrein Markerkant

Almere Buiten:
* bedrijventerrein de Vaart

In het centrum van Almere Stad kunnen grote voertuigen betaald parkeren op het “Actaterrein” aan de Landdroststraat en op de Odeonplaats. Hiervoor is het reguliere tarief voor kort parkeren op straat van toepassing.
Het parkeerterrein aan de Odeonplaats wordt op marktdagen ook gebruikt voor het parkeren van grote marktvoertuigen (speciale marktparkeervergunning) en bij de kermisevenementen (5x per jaar) als standplaats voor de salonwagens.

Ontheffing parkeren grote voertuigen

In uitzonderlijke gevallen kan een ontheffing worden verleend voor het parkeren van een groot voertuig. Vanwege de parkeerdruk, verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast voor de omgeving, worden ontheffingen in principe niet verleend. U zult nut en noodzaak van uw aanvraag daarom goed moeten motiveren en onderbouwen. U kunt een ontheffing aanvragen door een mail te sturen naar infoverberg dit@almere.nl. Vermeld bij onderwerp: afdeling VTH, parkeerontheffing groot voertuig.

Parkeren van aanhangwagens, caravans en dergelijke

Caravans, campers, aanhangwagens, keten en dergelijke mogen  binnen de bebouwde kom niet langer dan drie opeenvolgende dagen op de weg worden geplaatst (artikel 5:5 APV).

Ontheffing parkeren aanhangwagens, caravans en dergelijke

Als u uw caravan, camper, aanhangwagen, keetwagen en dergelijke toch langer dan drie dagen op de weg wilt plaatsen, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Ook deze worden alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. Een ontheffing kunt u aanvragen door een mail te sturen naar infoverberg dit@almere.nl. Vermeld bij onderwerp: afdeling VTH parkeren recreatievoertuig/aanhangwagen/overig. Vanwege de parkeerdruk, verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast voor de omgeving, worden ontheffingen in principe niet verleend. U zult nut en noodzaak van uw aanvraag daarom goed moeten motiveren en onderbouwen.

APV

De regelgeving rondom het parkeren van grote voertuigen, caravans en aanhangwagens en dergelijke is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011. De actuele tekst en toelichting bij de verschillende artikelen zijn na te lezen via: overheid.nl, beleid & regelgeving/lokaal, tik in het zoekvenster uw postcode en bij de titel Algemene plaatselijke verordening Almere.

Leges verordening