Abonnementen, vergunningen en ontheffingen

Betaaldparkeergebied: bewonersvergunning of -abonnement

Woon je in een betaaldparkeergebied, dan kun je een parkeervergunning of een parkeerabonnement aanvragen voor jouw auto(‘s). De vergunning is bij parkeren op straat geldig in de zone waar je woont. Je kunt jouw straatnaam en zone vinden op de zone-indeling Almere Stad en Almere Buiten. De vergunning wordt op kenteken afgeven en het voertuig moet geregistreerd staan op naam van de aanvrager.  Heb je een leaseauto? Dan heb je een berijdersverklaring nodig.
Parkeer je liever in een parkeergarage? Dan kun je een bewonersabonnement aanvragen. 

Vergunning of abonnement online aanvragen

Houd bij het aanvragen van je vergunning of abonnement de volgende gegevens/documenten bij de hand: 

Benodigde documenten

  • Als het gaat om een leaseauto:
  1. Een leaseovereenkomst op naam van de aanvrager, of
  2. Een leaseovereenkomst op naam van het bedrijf én een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de auto ten aanzien van het gebruik exclusief aan de aanvrager ter beschikking is gesteld.
  • Als het motorvoertuig niet op jouw eigen naam staat, heb je een berijdersverklaring nodig, waarin de kentekenhouder je machtigt gebruik te maken van het voertuig.